Ark i førersetet

onsdag 25. november 2009, kl 1155

Ark Bokhandel er mest framgangsrik blant bokhandelkjedene. Hver fjerde bok i allmennmarkedet i norsk bokhandel selges nå gjennom en Ark-butikk. John Tørres Thuv, administrerende direktør i kjeden (bildet), har grunn til å være fornøyd.

Thuv - nettet

Administrerende direktør i Ark Bokhandel, John Tørres Thuv, har grunn til å være fornøyd med posisjonen Ark har fått i norsk bokhandel i løpet av de to siste årene.

Det er den årlige bransjestatistikken, utgitt av Den norske Forleggerforening, som viser at Ark har utviklet seg til å bli den største bokhandelkjeden i allmennmarkedet. Statistikken baserer seg på innkjøpstall fra salgskanalene.

Med allmennmarkedet menes bøker i bokgruppe 3, 4 og 5, det vil si sakprosa, skjønnlitteratur og billigbøker. Dette er de bokgrupppene med størst volum i norsk bokhandel etter at skolebokmarkedet ble deregulert i 2005 og ikke lenger selges gjennom vanlige bokhandler i særlig utstrekning.

Ark tar markedsandeler både fra Norli, Libris og Notabene.

– Vi er svært godt fornøyd med den posisjonen vi har fått, og det vi synes er mest hyggelig er hvor fort vi har vunnet fram og blitt størst i allmennmarkedet. Nå skal det sies at 2008 var et svært krevende år for flere aktører som måtte justerte innkjøpstallene sine. Dette er også en del av bildet man må ta med når man skal summere opp fjoråret, sier administrerende direktør i Ark Bokhandel A/S, John Tørres Thuv.

Ut fra bransjestatistikken kan man regne ut hvor stor markedsandel de ulike bokhandelkjedene har i allmennmarkedet. Ser man bort fra andre salgskanaler enn bokhandler, har Ark en markedsandel på 24,6 prosent, mens Norlis markedsandel er på 21,4 prosent. På tredjeplass ligger Libris med en andel på 15,9 prosent. Ark har økt sin markedsandel flere prosentpoeng innen flere bokgrupper fra 2007 til 2008, viser statistikken.

Bokhandelkjedene går nå inn i den mest avgjørende fasen av året. Man regner med at 25-30 prosent av bøker i allmennmarkedet selges fra nå og fram mot jul. Likevel er Thuv sikker på at 2009 blir et enda bedre år for Ark enn 2008.

– Slik det ser ut nå, vil vi øke vår markedsandel i allmennmarkedet i år sammenlignet med 2008.

– Hvordan forklarer du framgangen til Ark?

– Vi har et konsept og en kompetanse i butikkene som treffer kundene godt. Ark er en bokhandel for folk flest. 70 prosent av norske bokhandelkunder kjøper mindre enn 10 bøker i året, og disse kundene er det avgjørende å få inn i butikkene i tillegg til de som handler mange bøker, sier Thuv.

Måten Ark lokker kunder inn i butikken på møter ofte kritikk. Fronting av få titler både i utstillingsvinduer og i annonser gjør at bredden ikke kommer fram i Ark-kjeden, hevder mange. Thuv er av en helt annen oppfatning.

– Vi klarer å lokke folk flest inn i butikkene våre med våre tilbud, folk som kanskje ellers ikke hadde gått inn i en bokhandel den dagen. Storleserne finner uansett fram til de bøkene de vil ha i butikkene våre, dermed mener vi å ivareta både storlesernes og de «vanlige» bokkjøpernes behov, sier Thuv.

Andelen salg av bestselgere har ikke økt på bekostning av bredden i løpet av Arks historie, ifølge Thuv.

– Nei, det er ikke slik at bestselgerne utgjør en vesentlig større andel av omsetningen nå sammenlignet med før. Dette forholdstallet er relativt konstant og preges mer av makroforhold vi ser innen alle bransjer, hevder han.

– Betyr veksten i Ark og bedret lønnsomhet at dere vil kjøpe inn mer bredde fra forlagene?

– Jo mer bøker vi selger, jo mer kjøper vi inn, sånn sett er det kundenes etterspørsel etter bøker som avgjør våre innkjøp. Det har vært en titteleksplosjon i markedet de siste ti årene, noe som betyr at konkurransen på forlagssiden har økt. Men titteleksplosjonen betyr ikke at vi får bedre plass i butikkene våre, sier Thuv som er spent på hvordan salget for bransjen totalt sett blir den neste måneden.

– I år har vi en fantastisk bokhøst. Men det som faktisk kan være en ulempe med et stort antall sterke titler, er at ingen tittel markerer seg boka «alle» vil ha. I fjor var det «Snåsamannen» som ble den boka «alle» snakket om, og det påvirket omsetningen positivt, sier Thuv.

Ark har nå 101 butikker på landsbasis, og nylig åpnet de sin første butikk i Finnmark, i Alta storsenter. Regnskapstall til og med tredje kvartal i år viser at Ark har økt omsetningen sammenlignet med i fjor med 17,6 millioner kroner.

Stikkord: ,

Del denne artikkelen på:

Skriv en kommentar