Diktdebut i pocket

fredag 20. april 2012, kl 1401

Lina Undrum Mariussens diktsamling «Finne deg der inne og hente deg ut» er nå ute i pocket. Forfatteren ble nylig tildelt Tarjei Vesaas debutantpris 2011 for boken.

Det hører med til sjeldenhetene at en diktsamling utkommer i pocket, enda sjeldnere når det dreier seg om en debutant.

Finne deg der inne og hente deg ut utkom våren 2011.

Juryens begrunnelse ved tildelinga av Tarjei Vesaas debutantpris 2011: «vi har å gjera med ein poet som viser ein genuin musikalitet i det strofiske; ei varm innføling i det emosjonelle og biletlege; og ein moden autoritet i skriveposituren … Vi meir enn anar eit etisk medvit hos denne forfattaren: ei omsorg som ikkje berre omfattar dei menneske og situasjonar dikta skriv fram, men òg ein sans for alvoret i det å ta ordet som forfattar. Denne skriveposituren, saman med dei litterære kvalitetar som alt er nemnde, gjer då også at vi ventar på framhaldet av forfattarskapen med forventning»

Del denne artikkelen på:

Skriv en kommentar