Enda tøffere å være liten

fredag 26. mars 2010, kl 0941

Med Aschehoug og Gyldendal på eiersiden i Bladcentralen, kan situasjonen for små og mellomstore forlag bli enda vanskeligere.

Per Olav

Per Olav Solberg, redaktør i Bok & samfunn

Den største kampen i dagens bokmarked handler om å være synlig i markedet og å være til stede i de salgskanalene hvor det største volumet av boksalg foregår. Bokhandler, bokklubber, nettbokhandler og kiosker/dagligvare er de mest sentrale kanalene i så måte.

Derfor var det så viktig for Aschehoug og Gyldendal å komme inn på eiersiden i Bladcentralen. Nærmest over natten får disse to forlagene tilgang til flere tusen dagligvarebutikker som tidligere kun har solgt lesestoff i bokform fra Cappelen Damm, Schibsted Forlag og Aller Forlag.

Men hva skjer nå med Reitan-eide Interpress? Dette er den andre distributøren som distribuerer bøker til massemarkedet og hvor Narvesen er og har vært den viktigste kanalen. Gyldendal og Aschehoug har brukt denne kanalen fordi det har vært en av deres eneste muligheter i massemarkedet.
Men nå er spørsmålet hvor interessant Interpress er som kanal for Gyldendal og Aschehoug, når de nå har kommet på eiersiden i Bladcentralen.

Nylig ble det kjent at en ny aktør på distribusjon i massemarkedet nå forsøker seg i Norge. De heter Bookstop, og er et søsterselskap til svenske Pocketstället som er den største distributøren på pocket i det svenske massemarkedet. Bookstop vil være en nøytral kanal som ønsker tilgang til alle forlags bøker, og er en klar utfordrer til Bladcentralen. Inntil nå.

Bladcentralen har neppe hatt noe sterkt ønske om mer konkurranse på distribusjon av innhold til massemarkedet. Med fallet i magasinopplagene de siste årene, blir bokdistribusjon et stadig viktigere ben å stå på for Bladcentralen. Og hva er en bedre måte å hindre konkurranse på fra andre distributører enn å ønske Aschehoug og Gyldendal velkommen inn i varmen? Gyldendals og Ascehhougs motivasjon for å distribuere gjennom Bookstop og Interpress må ha falt dramatisk i løpet av det siste døgnet. I verste fall kan man få en situasjon på distribusjon i massemarkedet hvor Bladcentralen er eneste aktør.

For forlag som ikke er inne på eiersiden i Bladcentralen må situasjonen fortone seg som svært uviss. Interpress står igjen som eneste mulighet, men den økonomiske utviklingen i dette selskapet er ikke god med fallende omsetning og resultat. Hva Reitangruppen tenker om framtiden for dette selskapet og hvordan de nå skal møte konkurransen fra Bladcentralen skal bli interessant å følge med på.

For bokbransjen som helhet betyr dette at de tre store aktørene, Cappelen Damm, Aschehoug og Gyldendal, ytterligere fester grepet og befester sin posisjon i det norske bokmarkedet. De mindre, uavhengige forlagene kan får det langt tøffere i massemarkedet. Dette er faktorer Konkurransetilsynet bør ta med når de vurderer om de skal akseptere Gyldendals og Aschehougs oppkjøp av Aller Forlag.

Stikkord:

Del denne artikkelen på:

Skriv en kommentar