Ingen penger i videregåendemarkedet

fredag 5. mars 2010, kl 0836

Utlånsordningen i videregående opplæring gjør det så lite attraktivt å utvikle bøker i små fag at forlag nå vurderer å kutte ut dette forleggeriet. Vett & viten er ett av dem

Skolebøker

Utvikling av bøker til små fag i videregående utdanning kan sakke akterut med utlånsordningen. (Illustrasjonsfoto).

Vett & viten gir ut bøker for høyskolemarkedet og videregående utdanning. Forlaget har spesialisert seg på små fag med relativt få elever, og etter at utlånsordningen ble innført i den videregående opplæringen, er det liten økonomi i å utvikle bøker i dette markedet.

– I fag hvor det er noen hundre elever på landsbasis, vil det ikke være økonomisk forsvarlig å komme med oppdateringer av læreverkene. Når elevene kjøpte bøkene selv lot det seg gjøre, men etter at utlånsordningen kom vil skolene kanskje supplere med bare 10 nye bøker i året. Det sier seg selv at man ikke kan oppdatere bøker for et så lite marked. På sikt vil dette medføre dårligere og lite oppdaterte bøker i små fag i videregående opplæring, mener Morten Lien, daglig leder i forlaget Vett & viten.

Forlaget har i dag sju ansatte, men økonomien i videregåendemarkedet er så vanskelig at det kan bli aktuelt å kutte ned på staben hvis man ikke finner andre ben å stå på i andre typer markeder.

– Ca. 50 prosent av omsetningen i forlaget har vært på videregående fram til nå, og vi ser at dette vil falle. Utfordringen blir å finne andre områder som kompenserer for dette bortfallet. Vi er i ferd med å få fotfeste i petroleumsmarkedet og utvikler lærebøker til utdanninger i petroleumsfag, sier han.

Nylig stod forlaget i fare for å måtte permittere flere ansatte etter at en stor kunde ikke hadde gjort opp for seg på en større kontrakt. Men forlaget har nå fått inn pengene, og permisjonstiltak er ikke lenger nødvendig.

Vett & viten har også pensumbøker som benyttes ved Politihøgskolen i Oslo og har også en del medisinske fagbøker som brukes ved ulike medisinske studier. Forlaget må ha mer fokus på utgivelser for høyskoler og universitet framover for å holde inntjeningen oppe.

– Skjer det ikke noen endringer i rammebetingelsene for det videregående markedet, vil nok dette være et forleggeri vi legger dødt i løpet av relativt kort tid. Ettersalget i dette markedet er nå helt borte. Jeg tror ikke myndighetene tenkte godt nok gjennom konsekvensene for spesielt små fag da de bestemte seg for å ha en utlånsordning ved de videregående skolene, sier Morten Lien.

Vett & viten hadde en omsetning i 2009 på 8,2 millioner kroner og et driftsresultat på ca. 400.000 kroner. I 2008 var omsetningen på 7,9 millioner kroner.

Stikkord:

Del denne artikkelen på:

Skriv en kommentar