«Ingen stengte dører i norsk bokhandel»

torsdag 28. juni 2012, kl 1040

Kristenn Einarsson i Forleggerforeningen med kronikk i Dagbladet.

Dagens kronikk viser til en undersøkelse av forlagenes markedsandel i bokhandel der de har eierskap, sammenlignet med markedsandelen for øvrig. – Det er ikke grunnlag for å si at bokkonsern som eier både bokhandlere og forlag gir fortrinn for egne forlags utgivelser, skriver direktør Einarsson.

– Den norske Forleggerforening, som organiserer mer enn 90 forlag, utarbeider årlig statistikk om utviklingen i bokbransjen. For første gang offentliggjøres de tre største konsernenes markedsandel i egeneide bokhandlerkjeder sammenliknet med deres totale markedsandeler (målt etter netto forlagsomsetning). Undersøkelsen tar for seg årene 2009, 2010 og 2011.

Les mer her.


Bokgruppene 3 – 5. Grunnlag andel totalmarkedet er hentet fra bransjestatistikken. Grunnlag andel salg til egen kjede er tall oppgitt fra de respektive forlag.

 

2011:


Cappelen Damm                                26,9%                                                                                      21,1%

Gyldendal                                            16,0%                                                                                      16,3%

Aschehoug                                          19,2%                                                                                      23,4%

Tall til venstre: Andel av totalt marked (bokgr. 3-5)

Tall til høyre: Netto salg til egen kjede av kjedens netto omsetning (bokgr. 3-5)

 

Cappelen Damm eier bokhandelkjeden Tanum, Gyldendal ASA eier bokhandelkjeden Ark, mens Aschehoug eier 51 prosent av Norli Libris.


Del denne artikkelen på:

Én kommentar til ««Ingen stengte dører i norsk bokhandel»»

  1. k sier:

    Gyldendal bruker ARK til å presse de små forlagene og skviser således sine konkurrenter. Ekstreme betingelser fra Gyldendals bokhandlere, gir konkurrentene deres dårlige levekår og således bruker Gyldendal sin bokhandlerkjede svært aktivt. At ikke myndigheter griper inn, er bare helt ubegripelig.

Skriv en kommentar