Innkjøpstall på fjorårsnivå

tirsdag 3. november 2009, kl 1250

Ser man bort fra skolebøker, har bokhandlene hittil i år kjøpt inn bøker på nivå med fjoråret. Men det er de to neste månedene som bestemmer hvordan bokåret 2009 blir.

Bokhandelbilde til nettet

Bokhandlene kjøper inn omtrent like mye som i fjor.

Normalt sett utgjør innkjøpene i november og desember 40 prosent av bokhandlenes samlede innkjøp i løpet av et år, viser statistikk fra Den norske Forleggerforening. Men fjoråret var annerledes. Den generelle finanskrisen, kombinert med sterke innkjøpsbegrensninger i kjeder som Norli og Notabene, gjorde bokhøsten vanskelig. Bare 15 prosent av de totale innkjøpene ble gjort i november og desember i fjor, og dette sier mye om hvor krevende bokhøsten var både for forlag og bokhandel sent i fjor høst.

Ser man bort fra skolebøkene, er innkjøpstallene hittil i år på nivå med fjoråret, med en liten tilbakegang på 0,4 prosent. Men bransjen er avhengig av to gode måneder nå, på langt høyere nivå enn fjoråret, for å komme greit ut av bokhøsten.

På bokgruppenivå viser sakprosa fortsatt en solid nedgang, mens skjønnlitteraturen har en oppgang på 6,6 prosent. Årsaken til nedgangen for sakprosa og oppgangen for skjønnlitteraturen er flere, og forsøkt belyst i flere saker på bokogsamfunn.no:

Sakprosa lider under nye abonnementsordninger

Skjønnlitteratur fortrenger sakprosa

Innkjøpstallene under viser endring i prosent sammenlignet med i fjor for de første ti månedene i 2009.

Skolebøker: – 17,1 prosent (Kunnskapsløftet er i sluttfasen, og forklarer nedgangen på skolebok)
Lærebøker: +2,9 prosent (Noe større studentkull enn i fjor er med på å forklare veksten)
Sakprosa: – 13,0 prosent
Skjønnlitteratur: 6,6 prosent
Billigbøker: 12,9 prosent
Totalt: -6,7 prosent (Inkludert skolebøker. Tar man bort skolebøkene, er nedgangen på 0,4 prosent.)

Stikkord: ,

Del denne artikkelen på:

Skriv en kommentar