Hvordan skape en gullalder?

Av Cora Skylstad, mandag 29. september 2014, kl 1042

Mange av dagens mest folkekjære forfattere ga lav inntjening for forlagene de første årene.

Les mer

Maktspelet til Amazon

Av Dag H. Nestegard, mandag 16. juni 2014, kl 1257

Verdas største bokhandel blir stadig meir bøllete.

Les mer

Norli gir opp debutantpris. Og debutantene?

Av Stian Johansen, fredag 23. mai 2014, kl 1225

Etter kun tre prisutdelinger er det slutt for Norlis debutantpris.

Les mer

Andre plikter enn pris

Av Cora Skylstad, fredag 16. mai 2014, kl 1116

Bokhandelens litteraturabonnementer og bibliotekenes innkjøpsordninger har et klart likhetstrekk ved at de hegner om bredden.

Les mer

Kva vil regjeringa med litteraturen?

Av Dag H. Nestegard, tirsdag 18. februar 2014, kl 0928

Spørsmålet mange i bokbransjen stiller seg er korleis regjeringa har tenkt at det litterære økosystemet skal fungere i framtida.

Les mer

Blå symbolpolitikk

Av Dag H. Nestegard, mandag 20. januar 2014, kl 1055

Kulturminister Thorhild Widvey (H) er i ferd med å setje ein lite ærerik rekord.

Les mer

Underslaget i Aschehoug

Av Dag H. Nestegard, torsdag 9. januar 2014, kl 1208

Mange er imponert over måten konsernsjef Mads Nygaard har turnert media etter avsløringa av underslag i eigne rekker.

Les mer

Blir Foreningen !les lagt ned?

Av Dag H. Nestegard, fredag 29. november 2013, kl 1552

Regjeringa driv ansvarsfråskriving.

Les mer

Fastprisen er sikra

Av Dag H. Nestegard, torsdag 14. november 2013, kl 1418

Men dagens politiske regime treng vaksenopplæring.

Les mer

Bransjen må utfordre den nye regjeringa

Av Dag H. Nestegard, mandag 14. oktober 2013, kl 1046

Servilitet er ikkje det bransjen treng no.

Les mer

Boklov eller bransjeavtale?

Av Dag H. Nestegard, torsdag 12. september 2013, kl 0847

I Brussel blir bransjeavtalar sett på som uønska.

Les mer

Priskrig på campus

Av Dag H. Nestegard, onsdag 28. august 2013, kl 1030

Aggressive utanlandske aktørar som Adlibris og Amazon dumpar prisen på nett, og gjer det stadig vanskelegare for bokhandlarane på Campus.

Les mer

Boklova svevar i det blå

Av Dag H. Nestegard, mandag 10. juni 2013, kl 1337

Skal truleg gjelde frå 2014.

Les mer

Bogmarkedet er konkurs

Av Dag H. Nestegard, mandag 27. mai 2013, kl 1124

Danskane har svikta sitt eige fagblad.

Les mer

Truleg boklov før valet

Av Dag H. Nestegard, onsdag 15. mai 2013, kl 1115

Måndag 17. juni blir ein historisk dag for norsk bokbransje. Den dagen får også vi ei boklov med fastpris som kjerne slik dei store nasjonane ute i Europa har hatt i fleire år. Ikkje berre er regjeringspartia samde om å vedta denne lova. Dei har følgje av Venstre og KrF. Høgre meiner det er godt nok med Bransjeavtale, mens Frp vil avskaffe også den. Det er med andre ord eit breitt fleirtal i nasjonalforsamlinga bak den nye lova. Så er det ingen løyndom at paragrafen om avanse i lovframlegget har skapt mykje rabalder. Blir lovteksten vedteken slik regjeringa foreslår i […]

Les mer

Takk, Hadia!

Av Dag H. Nestegard, fredag 26. april 2013, kl 1357

Boklova er lagt fram, og kulturminister Hadia Tajik (Ap) slår fast at det er ein historisk dag.

Les mer

Blått lys for boklov?

Av Dag H. Nestegard, torsdag 11. april 2013, kl 1336

Det som kan velte løpet fram til eit vedtak, er motstanden internt i regjeringa frå Fornyings-, administrasjons- og kyrkjedepartementet.

Les mer

Harde tider for akademisk

Av Dag H. Nestegard, fredag 15. mars 2013, kl 0908

Marknaden for akademisk litteratur treng boklov aller mest.

Les mer