Momsfritak på e-bøker først fra 2011

tirsdag 20. april 2010, kl 0441

Dersom regjeringen bestemmer seg for momsfritak på e-bøker, vil det mest sannsynlig inngå som en del av neste års statsbudsjett, ifølge leder i finanskomiteen på Stortinget, Torgeir Micaelsen (Ap).

Tirsdag forrige uke var det høring i Stortingets finanskomité hvor representanter fra bokbransjen argumenterte for hvorfor de mener det er så viktig med nullmomssats på e-bøker, slik det er på fysiske bøker.

Argumentene har åpenbart ikke gjort inntrykk på SV-representanten i finanskomiteen, Lars Egeland. Han har hisset på seg bokbransjen etter at han i Klassekampen nylig mente at det bør innføres en kulturmoms på 8 prosent på alle kulturprodukter, også bøker. Han argumenterer for at bokbransjen ikke tar sine kulturpolitiske forpliktelser på alvor.

– Da momsfritaket på bøker kom, var det som del av bransjeavtalen. Momsfritaket skulle sikre utgivelser av norske bøker og at et bredt utvalg av bøker er tilgjengelig for publikum. Men forleggere og bokhandlere, som i dag i realiteten bare er én stor bransje, har sviktet sitt kulturelle ansvar.Nå er momsfritak i realiteten en støtte til triviallitteraturen forlagene gir ut, sa han til Klassekampen

Geir Berdahl, forlagssjef i Oktober, tror en flat kulturmoms vil bidra til mer kommersialisering av bokbransjen og gjøre situasjonen enda vanskeligere for breddelitteraturen.

– Flat moms vil ramme bokhandelleddet fordi det vil føre til dyrere bøker. Det vil igjen gi mer kommersielle lister fra forlagenes side. Jeg synes det er rart at dette kommer når bransjen står foran en så uforutsigbar framtid, spesielt når det har vist seg såpass fruktbart med momsfritak, sier Berdahl til Klassekampen.

Torgeir Micaelsen i Arbeiderpartiet er langt fra så kategorisk som Egeland i vurderingen om bokbransjen bør får momsfritak på e-bøker eller ikke.

– Jeg står nok i en mellomposisjon. Jeg er opptatt av at det skal være så like rammebetingelser som mulig, uavhengig av plattformer og utgivelsesområder. Men det er likevel et spørsmål om gamle støtteordninger som momsfritak på fysiske bøker skal videreføres til ny teknologi. Momsfritaket gir i praksis bransjen en støtte på 1,5 milliarder kroner i året, men spørsmålet er om det finnes bedre og mer målrettede måter å støtte litteraturen på enn dette, sier han til Bok & samfunn.

– Med ny teknologi og lesebrett er man hele tiden bare et tastetrykk unna å kjøpe og laste ned engelsk litteratur til svært lave priser. Er ikke ny teknologi nettopp et argument for momsfritak på e-bøker, for å redusere prisforskjellen mellom norsk og engelsk litteratur?

– Når Amazon.com selger bøker helt ned til 10 dollar, så vil prisforskjellen mellom engelsk og norsk litteratur uansett være stor, momsfritak eller ikke. Når det er sagt er jeg opptatt av at vi skal legge til rette for moderne teknologi, og ikke diskriminere basert på plattform slik mange mener man nå gjør. Vi skal vurdere dette nøye framover, og jeg ser argumenter både for og imot nullmomssats på e-bøker, sier Micaelsen.

– Hvordan stiller du deg til Lars Egelands forslag om å innføre en generell kulturmoms på åtte prosent?

– Jeg hørte nylig om dette forslaget, og det er ikke noe jeg ønsker å ta stilling til over bordet. Jeg må se litt nærmere på dette forslaget først, sier han.

– Hva er prosessen videre nå etter høringen?

– Finanskomiteen vil nå behandle saken og komme med en innstilling i løpet av måneden, så får vi se hva innstillingen blir. Forslaget om momsfritak på e-bøker var et Dokument-8 forslag, og det er ikke tradisjon i Stortinget for å eventuelt vedta denne typen forslag utenom de ordinære budsjettene. Dermed må spørsmålet om moms på e-bøker ses i sammenheng med andre budsjettspørsmål for 2011, sier Micaelsen. (Foreløpig dato for avgivelse av innstilling er 29. april).

– Har egentlig denne saken noe som helst å gjøre i Finansdepartementet når moms på e-bøker i så høy grad er et kulturpolitisk spørsmål?

– Dette er både et kultur- og finanspolitisk spørsmål. Når bokbransjen gjennom ulike regjeringer har fått en årlig støtte på 1,5 milliarder kroner gjennom momsfritaket på bøker, så sier det seg selv at dette i høy grad også er finanspolitikk, sier Micaelsen.

Stikkord:

Del denne artikkelen på:

Skriv en kommentar