Norsk bokhandel: Ingen lønnsomhet i 2008

tirsdag 24. november 2009, kl 1138

Normtall for 2008 viser at bokhandlene drev med underskudd. Resultatet av driften var i gjennomsnitt –0,4 prosent.

Bokhandel-nettet 2

Normtall viser at det var tungt å drive bokhandel i 2008.

Det er liten tvil om at det store underskuddet i Norli i 2008 har påvirket normtallene i negativ retning totalt sett. Kjeden fikk et negativt driftsresultat på -84 millioner kroner i 2008, og med en omsetning på 1,3 milliarder er dette med på å påvirke gjennomsnittstallene for bokhandlene.

Normtall fra Bokhandlerforeningen viser også at kostnadene har økt sammenlignet med 2007. Mens bokhandlene brukte 16,6 prosent av omsetningen på lønn i 2007, var dette tallet 17,8 prosent i 2008. Kostnader til lokaler har økt fra 7,7 prosent i 2007 til 8,9 prosent av omsetningen i 2009. Økte husleiekostnader kan ha sammenheng med at flere og flere bokhandler befinner seg i kjøpesentre, hvor husleiekostnadene er store. Mens 54,8 prosent av landets bokhandler befant seg i et kjøpesenter i 2007, var denne andelen økt til 56,8 prosent i 2008.

Normtallene, som gir en god indikasjon på helsetilstanden i norsk bokhandel, ligger ute på nettsidene til Den norske Bokhandlerforening.

Morten Aas, kjededirektør i Libris, tror ikke den svake lønnsomheten i 2008 er et forvarsel om konkurser i norsk bokhandel generelt.

– Det er nok resultatene i én bestemt kjede som påvirker tallene i negativ retning. Når det er sagt er det noen butikker både hos oss og andre som leverer nullresultater. Bortfall av skoleboksalg har for mange butikker medført et betydelig omsetningstap, og dette må butikkene kompensere på andre måter. Men bruttofortjenesten på skolebøker var lav, og man trenger ikke en veldig høy omsetning av andre vare for å kompensere tapet, sier Morten Aas.

– En annen utfordring for en del bokhandler er generasjonsskifter, og spørsmålet om noen vil videreføre driften eller ikke. Og noen butikker vil nok av den grunn bli avviklet i årene som kommer. I Libris ruster vi nå opp butikkene og implementerer det nye konseptet, og målet er omsetningsøkning og resultatforbedring, sier Aas.

– Er lekkasje til nettbokhandel og overgang til e-bøker et problem for små distriktsbokhandlere i Libris-kjeden?

– Nei, totalt sett utgjør nettbokhandel og e-bøker en liten del av bokmarkedet. På sikt vil det kunne skje enringer her som gjør fysisk bokhandel mer sårbar enn i dag, sier Aas.

Libris har nå 127 butikker og kjeden har i 2009 etablert fire helt nye butikker som er 100 prosent eid av Norgesgruppen, samt én som er lokalt eid. Den siste ble åpnet i Magneten kjøpesenter i Levanger nylig.

Stikkord: ,

Del denne artikkelen på:

Skriv en kommentar