Solid utvikling i Cappelen Damm

onsdag 17. februar 2010, kl 1125

Cappelen Damm har lagt nok et godt år bak seg. Konsernet har økt omsetningen i et stagnerende marked, og oppnår en driftsmargin på 7,1 prosent. – Resultatet er godt og i tråd med våre forventninger. Men stilt overfor bokbransjens samlede utfordringer er jeg likevel bekymret i forhold til bokkonsernenes inntjening, sier administrerende direktør i Cappelen Damm, Tom Harald Jenssen (bildet).

Tom Harald - nettet

Tom Harald Jenssen, administrerende direktør i Cappelen Damm, tror det neste tiåret blir svært krevende for forlagsbransjen.

Tom Harald Jenssen er fornøyd, men likevel moderat. Han erkjenner at bokmarkedet ikke vokser inn i himmelen, og at totalomsetningen trolig er på vei ned. Og det i en tid hvor behovet for store investeringer i forlagshusene er større enn på lenge, ifølge Jenssen.

– Sett over tid har det norske bokmarkedet vært svært stabilt. Det er et modent marked hvor utsiktene til høyere omsetning totalt sett er liten.
Samtidig krever den digitale omveltningen vi er inne i store investeringer fra forlagssiden, og det må skje nå. 2010 markerer inngangen til digitaliseringens tiår. Bransjen går mot tøffere tider, sier Jenssen.

Men for å holde oss til 2009 først: Cappelen Damm har ingen grunn til å være bekymret på kort sikt. For selv om bokmarkedet kanskje ikke skal opp, og forlagene dermed kjemper om å ta markedsandeler fra hverandre, har Cappelen Damm vist seg å være svært gode til akkurat dette i 2009.
Konsernets omsetning endte på 1,539.054 millioner kroner mot 1,529.677 i 2008.

– Vi er godt fornøyd med å øke omsetningen i et totalt sett fallende marked. Vi har tatt markedsandeler i undervisningsmarkedet, og har dermed tapt mindre her enn gjennomsnittet i bransjen. Vi har aldri solgt mer bøker i allmennmarkedet enn vi gjør i år, og i tillegg har både Tanum og Sentraldistribusjon levert gode tall. Alle hovedområdene har en positiv resultatframgang sammenlignet med 2008, slår Jenssen fast.

Konsernets driftsresultat etter ordinære avskrivninger kom på 109,9 millioner kroner, noe som gir en driftsmargin på 7,1 prosent som er på nivå med 2008.

Tanum har lagt et svært godt år bak seg i 2009. Omsetningen økte med seks prosent, til 325,1 millioner kroner og driftsresultatet etter ordinære avskrivninger endte på 34,9 millioner kroner. Det gir en driftsmargin på hele 10,7 prosent, et tall det skal mye til for at noen av de andre kjedene kan matche i 2009.
– Tanum driver fortsatt svært effektivt, og har klart å ta sin andel av salget i en god bokhøst, sier Jenssen.

Et annet svært interessant trekk ved tallene til Cappelen Damm, er at bokklubbvirksomheten har omsetningsvekst. Mens De norske Bokklubbene lenge har slitt med medlemssvikt og omsetningsfall, makter Tanums Bokklubber å øke. Omsetningsøkningen kom på to prosent, uten at Jenssen vil si hvor stor selve bokklubbomsetningen er i tall. Disse ligger inne som en del av totaltallene til Cappelen Damm AS.

– Jeg tror noe av grunnen til at vi øker, kommer av at vi har valgt en modell hvor vi satser på å lage ulike nisjer heller enn å generalisere klubbene. Noen annen god forklaring har jeg ikke, sier han.

Forlagsdelen av virksomheten (Cappelen Damm AS), hvor altså Tanum Bokklubber og tanum.no (24% vekst i 2009) inngår, hadde en omsetning på 1,110.662 millioner kroner i 2009 mot 1,123.592 millioner i 2008. Et fallende undervisningsmarked er årsaken til nedgangen. Driftsresultatet etter ordinære avskrivninger kom på 66,6 millioner kroner mot 58,6 millioner i 2008, noe som gir en margin på seks prosent for forlagsdelen av virksomheten.

Går inn i krevende fase
Selv om 2009 ble bra, er ikke Tom Harald Jenssen like optimistisk som han pleier å være. Han ser store utfordringer i horisonten – og stor usikkerhet.

– Vi går inn i en helt ny epoke. 2010 kan markere begynnelsen på den digitale fasen i forleggeriet og for bransjen som helhet. Og med det dukker mange spørsmål og problemstillinger opp: Hvordan blir etterspørselen etter digitale læremidler? hva blir e-bokas posisjon i allmennmarkedet? hvilken rolle får fysisk bokhandel i et marked hvor e-boka spiller en stadig større rolle og hvordan blir utviklingen for bokklubber i en digital tidsalder? Dette er helt sentrale problemstillinger for bransjen. Utfordringene kommer til å sette krav til betydelige investeringer også i markedet. Derfor tror jeg 2010 kan markere innledningen til tøffere tider for mange aktører i bransjen, sier Jenssen.

Vanskelighetene blir ikke mindre av at det er stor usikkerhet knyttet til avkastning på digitale investeringer:

– E-bokmarkedet er ikke modent ennå, og det vil ta tid å få inntjening på dette området. Samtidig er vi nødt til å handle nå for å tilby innhold der hvor framtidens bokkjøpere vil ferdes i stadig større grad. Det er viktig at vi kan tilby norsk innhold og ikke bare overlate scenen til utenlandske aktører. I et modent bokmarked hvor totalmarkedet neppe skal opp, har vi krevende oppgaver foran oss, slår Jenssen fast.

Stikkord:

Del denne artikkelen på:

Skriv en kommentar