Innlegg med emnet bokavtalen

Fastprisen på fagbøker forlenges med to år – men så er det slutt

fredag 17. desember 2010, kl 15.09

I dag ble Bokavtalen godkjent av regjeringen, og bransjen har blitt delvis hørt når det kommer til fortsatt fastpris på fagbøker.

Fripris på fagbøker: – Går ikke prestisje i saken

onsdag 17. november 2010, kl 10.42

Kunnskapsdepartementet avviser at det går prestisje i saken om å innføre frie priser på fag- og lærebøker. – Vi registrerer av høringssvarene at både studentene og universitets- og høyskolerådet ønsker faste priser. Dette er høringssvar vi tillegger stor vekt, sier Kyrre Lekve (SV), statssekretær i Kunnskapsdepartementet.

Universitets- og høgskolerådet: Ønsker ikke frie priser på fagbøker nå

fredag 15. oktober 2010, kl 07.34

Universitets- og høgskolerådet (UHR) er i utgangspunktet kritisk til faste priser på fag- og lærebøker, men støtter likevel faste priser på denne bokgruppen fram til 2014.

Studentene vil også ha faste priser på fagbøker

mandag 27. september 2010, kl 14.36

Heller ikke studentene ønsker frie priser på fag- og lærebøker. I sitt høringsutkast til Bokavtalen, går Norsk studentorganisasjon inn for faste priser på denne bokgruppen.

Bokavtale med bismak

torsdag 26. august 2010, kl 08.52

Hva er det som har skjedd mellom april 2009 og juni 2010 som har fått kulturminister Anniken Huitfeldt til å endre prispolitikk på fagbokfeltet?

Fripris på fagbøker: Bransjen frykter svenske tilstander

torsdag 24. juni 2010, kl 11.12

Frie priser på fag- og lærebøker kan bety nedleggelse av campusbokhandler og mindre bredde i de akademiske forlagene.

Bokavtalen videreføres

onsdag 23. juni 2010, kl 13.34

Regjeringen ønsker å gi forlagene fortsatt adgang til å sette fastpris på skjønnlitteratur og sakprosa etter at dagens forskrift løper ut 31. desember 2010. Men fastprisen på fag- og lærebøker forsvinner.

Sakprosa lider under nye abonnementsordninger

torsdag 29. oktober 2009, kl 07.30

Distribusjon av norsk sakprosa er kraftig svekket med de nye abonnementsordningene som trådte i kraft fra mai i år.
– Mens vi før distribuerte rundt 150 førsteeksemplarer av våre utgivelser til norske bokhandler, er dette tallet nå redusert til ca. 50, sier Per Nordanger, forlagssjef i Spartacus.

Bokavtalen: Ønsker avklaring raskt

mandag 8. juni 2009, kl 14.33

Bokhandlerforeningen og Den norske Forleggerforening har i dag sendt søknad om forlenget unntak for Bokavtalen. Ønsket om forutsigbare rammevilkår i en turbulent tid for bransjen, er hovedårsaken til at man sender søknaden allerede nå.

Bokavtalen fungerer tilfredsstillende

onsdag 27. mai 2009, kl 16.33

Det er konklusjonen til Knut Løyland i Telemarks-forsking etter å ha brukt det siste året på å evaluere Bokavtalen på oppdrag fra Kulturdepartementet.