Tusenvis av gratis bøker til elevene på 6. og 7. trinn

torsdag 19. april 2012, kl 0921

Verdens bokdag skal markeres i landets bokhandlere og skoler. Fra 23. april venter 92 tusen bøker på leserne sine. På 1463 skoler skal timeplan og fritid fylles med lesing og samtaler om bøkenes innhold.

Leselysaksjonen er landets største felles aksjon for å fremme boka og lesegleden hos norske skolebarn. Verdens bokdag markerer starten på aksjonen, som er 23. april.

– Med Leselystaksjonen løftes bokas betydning fram. Leseglede og tekstforståelse er en viktig del av barnas utvikling.  Dybdeforståelse er i tillegg viktig for kunnskapsdannelse – som igjen legger grunnlag for annen læring, sier prosjektleder for Leselystaksjonen, Kathrine Wegge.

Leselystaksjonen arrangeres i regi av Bokhandlerforeningen, Forleggerforeningen og Foreningen!les. Norsk Barnebokinstitutt bidrar med å kvalitetssikre utvelgelsen av de aktuelle bokgavene. Lesesenteret i Stavanger bidrar med midler til produksjonen.

Leselystbøkene 2012

—  En pingles dagbok, den brutale sannheten, Jeff Kinney, Gyldendal (30 000 bøker trykket)

—  Trash , Andy Mulligan, Aschehoug (23 000 bøker trykket)

—  Spøkelsene på Frostøy, Hilde Hagerup, Aschehoug (24 000 bøker trykket)

—  Hjernen, Eirik Newth, Espen Dietrichs, Gyldendal (8000 bøker trykket)

—  Mitt bankande hjarte, Alf Kjetil Walgermo, Cappelen Damm (7500 bøker trykket)

—  Mu ártegis eallin / Muv imálasj iellem/ Mov rovnegs jielede (100)

Fakta om barnebøker og lesing:

  • 31 prosent av de mellom 9 og 15 år leser hver dag
  • Barne- og ungdomsbøker er det som oftest kjøpes i bokgave.
  • 55 % av barneforeldrene leser daglig for barna sine
  • Karsten og Petra på biblioteket er den barneboken som har solgt mest i år blant de nye norske barnebøkene
  • Det utgis ca 900 nye barne- og ungdoms bøker hvert år

 

 

 

Del denne artikkelen på:

Skriv en kommentar