Vil ha mer kommersiell bokbransje

mandag 22. mars 2010, kl 2157

Christian Melby (bildet), Partner i Reiten & Co som eier 60 prosent av Notabene, mener lønnsomheten i norsk bokbransje er for lav. – Med de digitale utfordringene bokhandlerne står overfor, vil trolig bokomsetningen i butikkene gå ned. Bokhandlene må satse på nye varer og tilpasse bokbredden i butikkene, mener Melby.

Christian full size2

Christian Melby i Reiten & Co mener bokhandelbransjen har mye å gå på når det kommer til lønnsomhet og kommersiell tenkning.

Mandag presenterte Notabene sine 2009-tall, og det er langt hyggeligere lesning enn tilsvarende tall for 2008. Bokhandelkjeden med sine 132 butikker hadde en omsetning i 2009 på 633 millioner kroner og et driftsresultat på 50 millioner kroner, noe som gir en margin på 7,9 prosent. Resultatet er det beste i Notabenes historie, ifølge selskapet selv.

-Bokhandlerbransjen har store uutnyttede muligheter, men bransjen må nok tenke mindre på bok og mer på lønnsomhet. Fjoråret, med finanskrisen, viser hvor sårbare en svak bransje med svak lønnsomhet er. Men jeg tror bokhandelbransjen har store muligheter så lenge man tenker kommersielt, sier Melby som minner om at lønnsomheten i norsk bokhandelbransje de siste fem årene ikke har vært høyere enn 3,1 prosent.

– Med de støtteordningene bransjen får fra det offentlige, med momsfritak og unntak fra konkurranseloven, så er det vel et poeng at man nettopp ikke skal tenke for kommersielt, men tilby bokbredde til bokkundene?

– Bokhandlene skal fortsatt være gode på bøker, og skal oppfylle de forpliktelsene som ligger i Bokavtalen. Men innenfor dette regimet finnes det et handlingsrom til å tenke mer kommersielt og å tilby titler som gir mer effektivt salg, tror Melby.

Melby tror det er helt nødvendig med høy omstillingstakt i norsk bokhandel framover for å kunne møte de teknologiske utfordringene.

– Det er sannsynlig at salg av e-bøker vil gå utover salget av fysiske bøker i bokhandelen. Da må bokhandlene finne flere ben å stå på i tillegg til bøker for å være lønnsom. Det siste året har Notabene jobbet hardt for å bli flinkere på innkjøpssiden, både på bøker og andre varer. Vi har strammet grepet ved at det meste av innkjøpene nå foregår sentralt og med mer sentralisert kontroll. Vi har redusert varelagrene og har også et mer effektivt varelager enn før, sier han.

Han tror også den digitale utviklingen vil gjøre konkurransen mellom kjedene tøffere, og han stiller spørsmålstegn ved om det er plass til like mange bokhandelaktører som i dag.

– Slik det er akkurat nå, lever man ganske godt. Fjoråret var derimot noe helt annet. Når man ser på den lave lønnsomheten i bransjen og de strukturelle utfordringene bokhandlene står overfor i nær framtid, med e-bøker og mer og mer distribusjon over internett, så viser erfaringer fra andre bransjer med liknende utfordringer at det kan gå mot mer og mer konsentrasjon, sier han.

Reiten & Co er et investeringsselskap som har et tiårsperspektiv på sine investeringer. Det var i 2006 Reiten & Co gikk inn i Notabene. Det betyr at Melby også har interesse av å gjøre Notabene mest mulig attraktivt for oppkjøp den nærmeste tiden.

– Når du argumenterer slik du gjør, passer jo det godt med Reitens interesse av å selge aksjeposten i Notabene til en best mulig pris?

– Det kan man selvsagt spekulere i. Vi har ikke satt noen nøyaktig tidsfrist for vårt eierskap i Notabene, og akkurat nå er vi mest opptatt av å utvikle selskapet på en god måte. 2009 ble et godt år, og 2010 ser også ut til å bli et godt år. Vi jobber på ingen måte aktivt for å selge oss ut, men kommer det henvendelser til oss er det vår plikt å vurdere disse, sier han.

Stikkord: ,

Del denne artikkelen på:

Skriv en kommentar